STOWARZYSZENIE TWÓRCZEGO RROZWOJU
DyNaMo

DyNaMo

Inicjuje wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przedsięwzięcia edukacyjne, promujące postawę ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji i prowadzenia działań niezbędnych dla pełnego rozwoju osobowości człowieka...