O nas

O nas

page2-img1

Stowarzyszenie DyNaMo inicjuje wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przedsięwzięcia edukacyjne, promujące postawę ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji i prowadzenia działań niezbędnych dla pełnego rozwoju osobowości człowieka.

STATUT

DyNaMo

Celem Stowarzyszenia jest:

 • promowanie twórczego rozwoju;
 • wspieranie nowoczesnych form edukacji;
 • promowanie alternatywnych form edukacji, kultury i sztuki;
 • rozwój projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, patologią oraz wykluczeniem cyfrowym;
 • wyrównanie szans w dostępie do edukacji;
 • poprawa jakości kształcenia;
 • organizowanie, zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych;
 • patronowanie działalności placówek oświatowych oraz wychowawczych;
 • nawiązywanie współpracy z organizacjami, których cele statutowe są zbieżne z celami stowarzyszenia;
 • realizacja projektów kulturalnych;
 • prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji;
 • krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego;
 • współpraca z sektorem prywatnym, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
 • w zakresie edukacji i doskonalenia.

Osoby reprezentujące stowarzyszenie:

Prezes Zarządu
Kamil Stępiń
k.stepin@strd.pl

Wiceprezes Zarządu
Maja Sagan
m.sagan@strd.pl