Zapytania ofertowe

Projekt „Megamocne Przedszkolaki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 3, EDUKACJA, DZIAŁANIE 3.1, EDUKACJA PRZEDSZKOLNA